Služby Úvěrové záchranky nijak nezatíží Váš rodinný rozpočet. Úvěrová záchranka je financována formou podílové odměny. Nárok na odměnu vzniká Úvěrové záchrance až tehdy, pokud fakticky zajistí vymožení peněz od nezákonných věřitelů nebo pokud Vám prokazatelně zajistí ušetření peněz tím, že již nebudete muset platit další peníze nezákonným věřitelům.

Výše podílové odměny činí 30 % z vymožené částky nebo z částky, kterou jste na základě služeb Úvěrové záchranky ušetřili. Nemůže se stát, že byste na službách Úvěrové záchranky prodělali. Úvěrová záchranka Vám buď pomůže, nebo bude pracovat zcela zdarma.

Konkrétní podmínky vzniku nároku na odměnu Úvěrové záchranky jsou obsaženy v Podmínkách a ve Smlouvě o službách Úvěrové záchranky.