Služby v rámci projektu Úvěrová záchranka nijak nezatíží Váš rodinný rozpočet. Úvěrová
záchranka je financována formou podílové odměny. Nárok na odměnu vzniká až tehdy,
pokud fakticky dojde k vymožení peněz od nezákonných věřitelů nebo pokud dojde k
ušetření peněz tím, že již nebudete muset platit další peníze nezákonným věřitelům, které po
Vás požadovali.

Výše podílové odměny činí 24 % z vymožené částky a z částky, kterou jste na základě našich
služeb ušetřili. Nemůže se stát, že byste na službách v rámci projektu Úvěrová záchranka
prodělali. Úvěrová záchranka Vám buď pomůže, nebo bude pracovat zcela zdarma.

Podrobnosti týkající se vzniku nároku na odměnu jsou obsaženy ve Smlouvě o poskytování
právních služeb, která bude uzavřena mezi Advokátní kanceláři Píštěk, s.r.o. zajišťující projekt
Úvěrová záchranka a Vámi.