Služby v rámci projektu Úvěrová záchranka nijak nezatíží Váš rodinný rozpočet.

Pokud se dohodneme, jsou poskytované právní služby financovány formou tzv. podílové odměny. Nárok na naši odměnu vzniká až tehdy, pokud fakticky dojde k vymožení peněz od nezákonných věřitelů nebo pokud dojde k ušetření peněz tím, že již nebudete muset platit další peníze nezákonným věřitelům, které po Vás požadovali.

Výše podílové odměny činí 24 % vč. DPH z vymožené částky a z částky, kterou jste na základě našich služeb ušetřili.

Podrobnosti týkající se vzniku nároku na odměnu jsou obsaženy ve Smlouvě o poskytování právních služeb, která bude uzavřena mezi Advokátní kanceláři Píštěk, s.r.o. a Vámi jako klientem.