ÚVĚROVÁ ZÁCHRANKA

null

Nezákonné úvěry jsou jako závažná nemoc pro Váš rodinný rozpočet. Nepřiměřené úroky a absurdní poplatky jsou jako viry a paraziti, kteří napadají Vaši peněženku.

Projekt Úvěrová záchranka, který realizuje Advokátní kancelář Mgr. Píštěk, je tady od toho, aby Vám pomohl vyléčit Vaši peněženku.

 • UZAVŘENÍ SMLOUVY

  Veškeré služby poskytované v rámci projektu Úvěrová záchranka poskytuje Advokátní kancelář Píštěk, s.r.o., a to na základě písemné smlouvy o poskytování právních služeb, jejíž znění budete mít k nahlédnutí a připomínkám. Ve většině případů sjednáváme u těchto případů tzv. podílovou odměnu.

 • PŘEVZETÍ ZASTOUPENÍ

  V případech, ve kterých se dohodneme na převzetí Vaší věci, Vás budeme zastupovat v jednáních s poskytovateli úvěrů. Zastoupení lze převzít u aktivních úvěrových smluv, které ještě splácíte, i u již doplacených úvěrových smluv.

 • OSLOVENÍ VĚŘITELE

  Dle Vámi zadaných pokynů oslovíme věřitele, u kterých jste si vzali úvěr, sdělíme jim naše zhodnocení úvěrové smlouvy a důsledky takového zhodnocení, a pokusíme se smírnou cestou případ uzavřít.Ideálním řešením je uzavření dohody s věřitelem.

 • ŘÍZENÍ U FINANČNÍHO ARBITRA

  Pokud věřitel na smírné řešení nepřistoupí, bude zahájeno řízení u Finančního arbitra ČR, ve kterém budeme navrhovat, aby byla smlouva o úvěru prohlášena za neplatnou a v případě bezdůvodného obohacení na straně věřitele, aby Vám částku zaplacenou nad výši poskytnutého úvěru věřitel vrátil.

 • UKONČENÍ PŘÍPADU

  Případ může být úspěšně ukončen formou dohody s věřitelem nebo kladným rozhodnutím Finančního arbitra ČR, případně kladným rozhodnutím soudu. Pokud případ skončí neúspěšně, vzhledem ke sjednané podílové odměně nebudete za právní služby nic hradit.

 • ODMĚNA ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

  Odměna bude písemně sjednána ve smlouvě o poskytování právních služeb, a to ve formě tzn. podílového odměny (individuálně je samozřejmě možné sjednat jiný druh odměny). Odměna za služby činí 24 % vč. DPH z vymožené a ušetřené částky s tím, že nárok na odměnu nám vzniká až v okamžiku ukončení případu.

Zásady spolupráce:

 • Co jsem si půjčil, to musím vrátit. – U každého úvěru je nutné vrátit minimálně to, co jste si půjčili.
 • Co řeknu, je pravda. – Právní hodnocení může být učiněno správně pouze tehdy, pokud nám sdělíte veškeré informace pravdivě. Každá nepravdivá informace nebo nová informace, o které v průběhu zastupování nebudeme vědět, může mít negativní dopad na výsledek případu.
 • Bez podkladů to nejde – Při poskytování služeb musíme vycházet z podkladů, které nám dodá klient. Aby vše proběhlo správně, je zapotřebí, abychom od Vás měli potřebné podklady, a to zejména smlouvu o úvěru a doklady o platbách zaplacených věřiteli. Pokud podklady nemáte, lze si je vyžádat od věřitele nebo od banky. S tímto Vám v rámci poskytování služeb můžeme taktéž pomoci.

uz22

Otázky a odpovědi:

Jsem z Českých Budějovic a mám to k vám dost daleko. Jde záležitost vyřídit poštou?

Veškeré případy lze v dnešní době řešit i na dálku, a to poštou, přes e-maily či přes sociální sítě. Pokud se neuvidíme osobně, bude zapotřebí, abyste ověřili Váš podpis na smlouvě o poskytování právních služeb a na plné moci.

Půjčila jsem si 5.000 Kč ale s úrokem téměř 250% ročně. Vyplatí se na vás obrátit i s tak "malou" částkou?

I takový případ je možné samozřejmě řešit, a to po konkrétním posouzení Vašeho případu. Pro nás není žádná částka malá, pokud se jedná o věřitele, kteří porušují zákon.

Zaplatil jsem celou půjčku a teď jsem zjistil, že jsem opravdu vše velmi přeplatil. Jak rychle mohu dostat peníze zpět?

Rychlost postupu záleží na konkrétním případu. V některých případech dojde k ukončení případu do několika týdnů, jindy může případ trvat několik měsíců nebo i let.

Jak poznám, že mám nezákonnou smlouvu?

Můžeme říct, že každý spotřebitelský úvěr stojí za posouzení. Ovšem, pokud máte například za rok vrátit věřiteli dvojnásobek či více poskytnutého úvěru, je pravděpodobné, že věřitel porušuje zákon.

Jaký je rozdíl mezi bankou a nebankovním věřitelem?

Banky zná prakticky každý. Jedná se o společnosti, které mají ve svém názvu většinou slovo „banka“. Banky podléhají velké zákonné regulaci. Vedle poskytování půjček mají banky v nabídce celou řadu dalších finančních služeb (např. ukládání peněz, investice, finanční poradenství, atd.). Z naší právní praxe vyplývá, že banky při poskytování půjček většinou dodržují zákonné povinnosti.

Nebankovní věřitelé jsou společnosti, které se specializují výhradě na poskytování půjček a spotřebitelských úvěrů. Z naší právní praxe vyplývá, že právě u některých nebankovních věřitelů dochází v mnoha případech k porušování zákonných povinností.